Information om ny dataskyddslagstiftning

Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, börjar gälla inom EES den 25 maj 2018.

Avsikten med den nya lagstiftningen är att se till att ”personuppgifter” hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Vi informerar på detta vis för att du antingen bott eller förhört dig om boende hos oss..

Vi använder bara information om dig som behövs för att vi ska kunna ge dig de uppgifter som du behöver när du ska bo här. Den typ av information vi sparar är ditt namn, adress och kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer etc. Viss information kring din verksamhet sparas.  Vi kopplar och sparar din persondata med de Bed & Breakfast eller pellets tjänster som du använder, för att vi ska ge dig bästa tänkbara service. Ingen information som kan uppfattas som ”känslig” används eller sparas.

Vi kommer att radera informationen om dig när den blir överflödig och inte längre behövs.

Om du inte vill att vi sparar denna typ av information så vill vi att du meddelar oss antingen via mail: info@stroprodukter.se eller skickar ditt meddelande till nedanstående adress:
Ströprodukter, Österby, 241 92  ESLÖV.