Pelletsåterförsäljare

Som återförsäljare för Forssjö säljer vi pellets som framställts där. Vi annonserar så som du ser här nedan. Du kan hämta säckvis eller pallvis av 8 mm pellets. Ring först vid hämtning, 0708-133486.

Du kan också få hel pall levererad. 2 pallar levereras fraktfritt inom två mil..

Pris per pall 832kg just nu till dagspris..

Generell fakta om träpellets

Träpellets är ett så kallat förädlat biobränsle. Råvara är sågspån och kutterspån från sågverksindustrin. Genom att torka och komprimera råvaran produceras ett hårdförpackat, lätthanterligt och lagringsbart bränsle med ett högt energivärde. Träpellets är ett torrt och energirikt bränsle som förbränns i små mängder under hög och jämn temperatur. Detta gör att reaktionstiden blir snabb och tekniken reglerbar utan ökad belastning på miljön. Träpellets är ett inhemskt bränsle och ingår i ett levande kretslopp med kort omloppscykel. När träpellets används som bränsle tillförs lika mycket koldioxid till atmosfären som användes under tillväxten av råvaran, och bidrar således inte till växthuseffekten. Träpellets ger bra uppvärmningsekonomi och lämpar sig väl för användning i villor och större värmecentraler.

Bränslekvalitet Träpellets Forssjö AB

Råvaror: Sågspån, kutterspån och torrflis. Fördelning träslag: Gran 50% Tall 50 %.

Bindemedel: tillsätts ej.

Småsäck: Packetering sker i en helatomatisk packlinje med inbyggd siktanläggning och dammavlägsning. Antal kg per pall: 832 kg. Vikt per säck: 16 kg. Antal säckar per pall: 52. Total pallhöjd: ca 175 cm Typ av pall: B-pall, 1200 x 800 (EUR). Väderskydd: Sträckfilm och toppark.

Miljö och kvalitet: Miljö och kvalitetsfrågor hanteras som en integrerad del av verksamheten. Forssjö´s kvalitetssystem, miljöledningssystem och energiledningssystem är certifierat av BVQI Sverige AB och uppfyller kraven i ISO 9001:2000, ISO 14001 samt SS 62 77 50:2003. En stor del av vår virkes- och pelletsråvara kommer från skogar som är miljöcertifierade enligt PEFC och FSC vilket garanterar naturvården i skogen. Pelletskvalitetet uppfyller kraven enligt Svensk standard SS 18 71 20, grupp 1.

Allmänt: Forssjö AB har utvecklat en modern anläggning för pelletsproduktion, som årligen producerar ca 50 000 ton pellets. Pelletsproduktionen är integrerad i sågverksindustrin där hetgasanläggningen är en kombination av värmeproduktion för virkestorkning samt torkning av sågspån för tillverkning av träpellets. De drygt 300 000 kubikmeter sågspån, kutterspån och torrflis som utgör råvaran till produktionen, hämtar vi huvudsakligen från den interna verksamheten inom koncernen. Vi kompletterar även med råvaruinköp från våra kollegor i sågverksbranschen. Leveranser sker huvudsakligen i lösvikt, bulk eller småsäck, som direktleveranser från Forssjö AB eller via återförsäljare.

Träeällets